Automobilio įsibėgėjimas ir stabdymas

Visada atrodo, kad dideli automobiliai su tyliai veikiančiais varikliais rieda lėčiau, negu nedideli su triukšmingais varikliais.

Nepriklausomai nuo automobilio tipo ir dydžio, važiavimo greitis atrodo didesnis, judant prieš saulę, negu pasauliui, mišku, negu atvira vietove, blogu grindiniu, negu lygios dangos keliu.

Rekomenduojama patikrinti savo sugebėjimą nustatyti greitį, palyginant spėjamąjį greitį su spidometro parodymais arba žiūrint, per kiek laiko nuvažiuojamas vienas kilometras. Turint patyrimą ir vis pasitikrinant, ar teisingai buvo nuspėtas greitis, vairuotojas gali tiksliau nustatyti ,tariamąjį“ greitį. Tai jam labai praverčia praktikoje. Važiavimas dideliu greičiu dar nerodo vairuotojo meistriškumo. Atvirkščiai, rodo jo neatsargumą ir lengvabūdiškumą.

Dar kartą apie stabdymą

Ratų ir kelio paviršiaus trinties jėga reiškiama svorio, tenkančio vienam automobilio ratui, ir pirktos vasarinės padangos internetu sukibimo su kelio paviršiumi koeficiento sandauga. Sukibimo koeficientas apytikriai vienodas visiems ratams, nes jis priklauso nuo kelio paviršiaus tipo bei būklės ir nuo padangos protektoriaus tipo ir būklės. Vadinasi, keičiasi tiktai rato slėgis į kelio paviršių.

Smarkiai stabdomas, lengvasis automobilis su elastingomis lingėmis palinksta į prieki — kėbulo priekinė dalis gerokai nusileidžia, o užpakalinė pasikelia. Kai toks automobilis palinksta į priekį, reikia sumažinti stabdžio pedalo spaudimą, o kai priekinė kėbulo dalis grįžta į pirminę padėtį, tuoj pat tą spaudimą padidinti. Stabdžio pedalo spaudimas reguliuojamas, atsižvelgiant į kėbulo priekinės dalies padėtį.

Kai vairuotojas stabdo automobilį, važiuodamas tiesiai, priekinių ratų apkrova padidėja, o užpakalinių sumažėja. Drauge atitinkamai padidėja ir priekinių ratų trinties jėga, o užpakalinių sumažėja. Vadinasi, jeigu vairuotojas staigiai stabdys ir priekiniai ratai atsidurs prie šoninio slydimo ribos, tai užpakaliniai ratai, stabdomi tokia pat jėga, bus blokuoti. Todėl lengvųjų automobilių stabdžiai taip apskaičiuojami, kad užpakalinių ratų stabdymo jėga būtų mažesnė už priekinių. Tačiau vis tiek vairuotojas neturi leisti ratų blokavimo, nes labai sumažėja stabdymo efektyvumas.

Iš tiesų sudėtingas yra stabdymas posūkyje. čia dėl išcentrinės jėgos, išorinių (posūkio centro atžvilgiu) ratų apkrova padidėja, o vidinių sumažėja. Stabdant padidėja ir priekinių ratų apkrova, o sumažėja užpakalinių. Todėl, stabdant posūkyje, labiausiai prie kelio spaudžiamas priekinis išorinis ratas, o mažiausiai — užpakalinis vidinis, kuris gali netgi visai pakilti nuo kelio.

Tokiomis sąlygomis sustabdyti automobilį labai sunku. Todėl posūkyje nerekomenduojama stipriai stabdyti. Skirtingas atskirti ratų stabdymo efektyvumas ir nesimetriškumas pažeidžia automobilio valdymą, sukelia tendenciją šoniniam slydimui ir mašinos slinkimą į išorinę posūkio pusę. Tuomet vairuotojas negali valdyti važiavimo krypties.

Visiems suprantama fizinių pratimų reikšmė

Daugelis žmonių turi vadinamąjį tunelinį regėjimą

Patiko? Pasidalink